Villa Tadilatı, dekorasyonu hizmetine ihtiyacınız var ancak ne yapacağınızı bilmiyorsunuz…

Villa Tadilatı, Tadilat Ruhsatı Gerektiren Durumlar Ve Natamam Villalar

Yaşayan her varlık gibi kentler ve mekânlarda sürekli bir değişim, dönüşüm döngüsü içinde varlıklarını sürdürebilmektedir. Her nesnede olduğu gibi yapılarda da zaman içerisinde eskime, yıpranma ve beraberinde gelen dönüşüm ihtiyacı kaçınılmaz bir durumdur. Bu noktada mekânları bir tüketim nesnesi olarak görüp yıkmak yerine eskiyen ve dönüşme ihtiyacı olan bir potansiyel olarak ele almak daha sürdürülebilir bir yaklaşım olmaktadır.

tadilat villa

Burada önemli olan kullanıcı tarafından talep edilen işlev ve fonksiyonların mimari bir destek süzgecinden geçirilerek yapıya yeniden yüklenebilmesidir. Eski yapının durum tespitinin yapılması, kullanıcının ihtiyaçlarını ne derecede karşılamaya müsait olduğu atılacak ilk adımlardan biridir. Profesyonel bir gözle yapıda durum tespiti yapılması sonrasında meydana gelebilecek eksiklik ve hataları minimuma indirmeye yardımcı olur.

riva düsler vadisi natamam villa

Öncelikle yapının hangi yaşam alanlarına sahip olacağı kullananın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek, eğer gerekiyorsa küçük çaplı yıkım işlemleriyle mekânlar yeniden bölünür veya birbirine eklenebilir. Daha sonrasında mekanda temel ihtiyaçlar olan yalıtım, tesisat, boya, badana, kapı, pencere, zemin, tavan yenilemeleri ihtiyaç dahilinde kontrol edilir ve tasarlanır. Ana hatlarıyla yaşam alanlarını mekânsal ihtiyaçlar çerçevesinde tamamladıktan sonra, estetik dokunuşlara geçilebilir. Bu yapı natamam olarak bırakılmış yada teslim edilmiş bir yapı da olabilir. Her durumda bu yapıların tapusu var ise ve iskanlı bir yapı ise tamamlamak için ruhsata gerek kalmayacaktır.

Bu noktada vitrifiye seçimleri, mutfak banyo dolapları vb. tercihler yapılır. Bunların dışında kullanıcı talebi doğrultusunda mekâna özel tasarımlar yapmak, bazı noktaları kişiselleştirmek hem kullanıcıyı, hem mimarı memnun ederken mekâna olan aidiyet hissini de güçlendirmektedir. Tadilat birçok insanın gözünü korkutsa da bütçe ve durum planlaması iyi yapıldığında kısa sürede memnun edici sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Tadilat Ruhsatı Gerektirmeyen Durumlar

Tadilat yapının m2 sini, cephesini, taşıyıcıları değiştirmiyorsa tadilat ruhsatına gerek kalmayacaktır.

Örneğin;

Boya

Zemin kaplamaları

Tesisatlar

Tamiratlar

riva düsler vadisi natamam villa

Tadilat Ruhsatı Gerektiren Durumlar 

Eğer tadilat yapının cephesini, m2 sini, taşıyıcılarını değiştirme üzerine ise tadilat için gerekli belgeler ile ruhsat başvurusu yapılarak inşaata bu şekilde başlamak gerekir.
Aksi durumda yapınıza ceza kesilebilir hatta mühürlenebilir. Bu konu hakkında bilgili ve tecrübeli firmalarla çalışmanız önerilir.